แสนเสน่หา ลิซ

ISBN:

Published:

Paperback

322 pages


Description

แสนเสน่หา  by  ลิซ

แสนเสน่หา by ลิซ
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | 322 pages | ISBN: | 8.26 Mb

:: โปรยปกหลัง ::เมือผูหญิงเกรดบีอยาง รมยรุจี กลายเปนของแถมเพือลางหนีใหพอเลียงผูชายหัวใจเยนชาอยาง แสนหิรัญ จึงหวังใชประโยชนจากสินคาชินนีใหคุมแตขอเสนอแสนพิลึกของเขากลับพลิกชีวิตผันหัวใจคนทังคูเพราะเธอเปนลูกเลียง...เพราะเธอไมไดสวยระัดับเกรดเอผูMore:: โปรยปกหลัง ::เมื่อผู้หญิงเกรดบีอย่าง รมย์รุจี กลายเป็นของแถมเพื่อล้างหนี้ให้พ่่อเลี้ยงผู้ชายหัวใจเย็นชาอย่าง แสนหิรัญ จึงหวังใช้ประโยชน์จากสินค้าชิ้นนี้ให้คุ้มแต่ข้อเสนอแสนพิลึกของเขากลับพลิกชีวิตผันหัวใจคนทั้งคู่เพราะเธอเป็นลูกเลี้ยง...เพราะเธอไม่ได้สวยระัดับเกรดเอผู้หญิงแสนธรรมดาอย่างเธอจึงถูกขายราวกับสินค้าแต่เธอมีหัวใจที่ไม่ธรรมดาสัญญาชีวิตฉบับนี้จึงทำให้เธอต้องลุกขึ้นสู้หัวใจอันแห้งผากของเขา...เธอจะใช้ความรักรินรดก้อนน้ำแข็งแสนยะเยือกในใจ...

เธอจะใช้ความอบอุ่นหลอมละลายแต่เธอจะทำได้ไหม...ที่จะทลายเกราะเหล็กหนาหนักซึ่งห่อหุ้มหัวใจเขาเอาไว้ก่อนที่สัญญาชีวิตฉบับนี้จะสิ้นสุดลงEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "แสนเสน่หา":


nieruchomosci-podhalanskie.pl

©2011-2015 | DMCA | Contact us